Opgepast bij het opsplitsen van een perceel bouwgrond

12 oktober 2022 MR 0 Comments

Vergunningsplicht voor verkaveling van één perceel weer strenger!

Wilt u een stuk al dan niet bebouwde grond splitsen in twee of meer loten? En minstens één lot (later) onbebouwd verkopen als bouwgrond? Dan hebt u sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 mei 2019 opnieuw een vergunning nodig voor het verkavelen van gronden. Oud nieuws? Dat klopt. In de praktijk stellen we echter vast dat het onderwerp actueler is dan ooit omdat veel eigenaars nu pas met de gevolgen worden geconfronteerd. 

Het arrest van het Grondwettelijk Hof werkte immers terug in de tijd en heeft gemaakt dat heel veel verkavelingen die zonder vergunning waren uitgevoerd van dag op dag niet meer rechtsgeldig waren.


De vergunning voor het verkavelen van één perceel onder de aandacht

RVC Advocaten uit Turnhout en Antwerpen houdt graag de vinger aan de pols.

Het is al langer bekend dat de vergunningsplicht strenger is geworden, maar wij moeten vaststellen dat hierop meer en meer actieve controle gebeurt door de notarissen bij verkoop van onroerende goederen, dus is het zeker niet verkeerd om dit nieuws nog eens onder de aandacht te brengen.

De gevolgen zijn immers verregaand. Doordat niet correct is verkaveld, wordt in veel gevallen de vervolgens aangevraagde omgevingsvergunning om te bouwen ook aangetast en is zij ook niet meer geldig.

De eigenaar moet dan zowel voor het verkavelen als voor het bouwen een regularisatie aanvragen via een gewone procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning.

Zolang er niet is geregulariseerd, is de toestand in strijd met de openbare orde en zal een notaris moeten weigeren om zijn medewerking te verlenen. Er zal dus bv. niet kunnen verkocht worden.
 

Wat is een verkaveling en hoe vraagt u die aan?

We spreken van een verkaveling wanneer u een stuk grond in één of meerdere onbebouwde bouwpercelen splitst om ze te verkopen of te verhuren. Ook als slechts één van beide percelen onbebouwd is, geldt toch een vergunningsplicht. Deze plicht geldt dus ook wanneer u een stuk tuinzone wilt afsplitsen om later te verkopen als bouwgrond.

De vergunning is vereist voor:

  • een nieuwe verkaveling van gronden
  • het bijstellen van bestaande verkavelingen (wijzigen of opheffen van een verkaveling)

Een verkavelingsvergunning, bouwvergunning of regularisatie wordt aangevraagd via het Omgevingsloket. In veel gevallen zal ook de tussenkomst van een landmeter of architect nodig zijn.

De doorlooptijd van een gewone procedure tot aanvraag van een vergunning is 135 tot 150 dagen.

Advies nodig over verkavelen, bouwen of regulariseren? Contacteer RVC Advocaten.

Opgepast bij het opsplitsen van een perceel bouwgrond was last modified: oktober 13th, 2022 by MR