Strengere garantieverplichting bij aankoop van consumptiegoederen door een consument?

17 oktober 2022 MR 0 Comments

Het is goed mogelijk dat u als ondernemer of consument nog niet op de hoogte bent van het feit dat sinds 01 juni 2022 in België strengere garantieverplichtingen zijn ingegaan voor aankopen door consumenten, in webshops maar ook via andere kanalen. De nieuwe regels breiden de wettelijke garantie waar de consument recht op heeft bij aankoop van consumptiegoederen verder uit.

Tot juni 2022 moesten verkopers enkel een garantie van twee jaar bieden op zogenaamde consumptiegoederen, zoals kleding, speelgoed en elektronische apparatuur, terwijl voor de verkoop van diensten en digitale goederen geen garantieverplichting bestond. De recente wijziging van de wetgeving (onder impuls van Europese richtlijnen) zorgt ervoor dat de consument ook wettelijk recht heeft op een garantie bij de aankoop van dergelijke diensten en producten.

Bovendien is de wettelijke garantie die de consument al had ook verder uitgebreid en versoepeld.

Wat is er precies veranderd op 1 juni 2022?

De krachtlijnen van de nieuwe wetgeving kunnen als volgt samengevat worden:

  • De wettelijke garantieplicht is uitgebreid naar digitale diensten en content, zoals cloud storage, streamingdiensten en computerprogramma’s, en naar goederen met digitale elementen, zoals tablets met bijbehorende besturingssystemen, smartphones met vooraf geïnstalleerde apps, en domotica.
  • Het wettelijke vermoeden van garantieplicht, dus de aanname dat ieder gebrek tijdens de eerste twee jaar automatisch onder de garantie valt tenzij het tegendeel kan worden bewezen, is verlengd van 6 maanden naar 2 jaar.
  • Leveranciers van digitale diensten moeten sinds 1 juni 2022 alle relevante updates voorzien voor de diensten en content die zij verkopen. Alle digitale elementen moeten namelijk optimaal werken tijdens de garantieperiode van 2 jaar.
  • Wat betreft reclame mogen verkopers geen misleidende teksten in verband met garantie gebruiken en moet er door de verkoper uitdrukkelijk gewezen worden op de wettelijke garantieverplichting van 2 jaar.

Wenst u meer informatie over de nieuwe garantieregeling? Neem gerust contact op met RVC Advocaten in Antwerpen en Turnhout!

Strengere garantieverplichting bij aankoop van consumptiegoederen door een consument? was last modified: oktober 17th, 2022 by MR