Wat zijn de voorwaarden voor de indexatiestop op huurwoningen?

7 december 2022 MR 0 Comments

Het leven is er het afgelopen jaar niet goedkoper op geworden. Als gevolg van een dramatische samenkomst van economische en geopolitieke omstandigheden hebben we in België al langere tijd te maken met extreem hoge energieprijzen en een steeds hogere inflatie. Om die belastende factoren beter het hoofd te kunnen bieden, trof de Vlaamse overheid verschillende maatregelen. Eén daarvan is de beperking van, en in sommige gevallen het volledige verbod op, de huurindexatie.

Voorwaarden tot en met 30 september 2023

Het Vlaamse Decreet van 3 oktober 2022 “tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten” is van toepassing op alle woninghuurovereenkomsten die werden afgesloten vóór 1 oktober 2022. In hoeverre de indexering beperkt wordt, hangt af van het energielabel van de woning in kwestie.

 • Energielabels A – B – C
  • Normale huurindexatie volgens gegevens van Statbel is toegestaan.
 • Energielabel D
  • De helft van de indexering mag worden doorgerekend aan de huurder.
 • Energielabel E – F (of geen EPC, energieprestatiecertificaat)
  • Voor deze labels en woningen waarvoor geen EPC is opgesteld is huurindexatie verboden.

Voorwaarden vanaf 1 oktober 2023

Vanaf 1 oktober volgend jaar worden de voorwaarden voor de indexatiestop op huurwoningen ingewikkelder, omdat er vanaf die datum ook een correctiefactor moet worden meegenomen in de berekeningen.

 • Energielabels A – B – C
  • Normale huurindexatie volgens gegevens van Statbel is toegestaan.
 • Energielabel D
  • Huurindexatie is toegestaan mits correctie, wat wil zeggen dat, afhankelijk van de verjaardag van de betreffende huurovereenkomst, de huurprijs vermenigvuldigd moet worden met de relevante correctiefactor.
 • Energielabel E – F (of geen EPC, energieprestatiecertificaat)
  • Hetzelfde geldt voor energielabels E en F, en voor woningen zonder EPC. De correctiefactor per label wordt net als voor de D-labels verkregen door toepassing van een door de Vlaamse overheid goedgekeurde formule.

Wenst u nog meer info over de indexatiestop voor huurwoningen? Wij vertellen u alle details. Contacteer RVC Advocaten in Turnhout en Antwerpen.

Wat zijn de voorwaarden voor de indexatiestop op huurwoningen? was last modified: december 7th, 2022 by MR