Informatie dienstverlening

Uw advocaat en zijn kantoor


U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Jo Van Cauwenbergh en/of Mr. Michiel Roets.

Zij zijn advocaten in België en ingeschreven op het Tableau van de Balie Provincie Antwerpen.

Mr. Jef Eelen is als advocaat-stagiair aan het kantoor verbonden en ingeschreven op de Lijst van Stagiairs van de Balie Provincie Antwerpen.

Hun actuele gegevens en inschrijving zijn 24/7 te controleren bij de Orde van Vlaamse Balies:


RVC Advocaten is een groepering van advocaten

Een groepering is een samenwerkingsverband waarvan de leden enkel contractueel hebben vastgelegd hoe zij gemeenschappelijke diensten ter ondersteuning van de beroepsuitoefening van haar leden organiseren en hoe ze de kosten daarvan delen.

Entiteiten/ondernemingen/dienstverleners binnen het kantoor

Mr. Jo Van Cauwenbergh oefent het beroep van advocaat uit via een gewone commanditaire vennootschap: VAN CAUWENBERGH ADVOCATENKANTOOR Comm.v., KBO 0476.699.075, BTW BE0476699075, Rubensstraat 165 / bus 2, 2300 TURNHOUT.

Mr. Michiel Roets oefent het beroep van advocaat uit via een besloten vennootschap: TOEDRWA BV, KBO 0744.375.624, BTW BE0744375624, Reynaertshof 21, 2547 LINT.

Mr. Jef Eelen oefent het beroep van advocaat uit als eenmanszaak en is ingeschreven in de KBO onder nr. 0754.963.569.

Contactgegevens van uw advocaat

RVC Advocaten
Rubensstraat 165 / bus 2
2300 TURNHOUT
tel. +32 (0) 14 44 80 80
e-mail: info@rvc.legal
website: https://www.rvc.legal

Verzekering aansprakelijkheid

Verzekeraar:
Amlin Europe NV
Koning Albert II-laan 9
1210 Brussel
RPR 0416.056.358

De verzekering beroepsaansprakelijkheid advocaat eerste rang bij de verzekeraar biedt een waarborg van 2.500.000 EUR per schadegeval (extra verzekering per dossier mogelijk). Een attest van de verzekering kan op eerste verzoek worden bekomen.

Makelaar: VANBREDA Risk & Benefits
Plantin en Moretuslei 297
2140 ANTWERPEN
contact: aafje.greyson@vanbreda.be

Onze dienstverlening

U kunt bij het kantoor terecht voor onder meer volgende diensten:

  • bijstand en vertegenwoordiging bij geschillen voor de rechtbank
  • bijstand en vertegenwoordiging bij buitengerechtelijke geschillen (inclusief arbitrage en geschillencommissies)
  • (eerste) advies omtrent juridische problemen
 

Voor informatie of bij klachten

Voor verdere informatie of met klachten kunt U zich richten tot Mr. Jo Van Cauwenbergh of Mr. Michiel Roets via de contactgegevens zoals vermeld onder 2).

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

De wet legt op dat consumentengeschillen in de eerste plaats buiten de rechtbank moeten worden opgelost. Ze laat toe dat een bepaalde sector of beroepsgroep een eigen instantie creëert die daarvoor instaat, namelijk een gekwalificeerde entiteit.

Voor de Vlaamse advocaten is dat de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA). De ombudsdienst is bevoegd om in alle geschillen tussen Vlaamse advocaten en hun cliënten tussen te komen. Hij houdt daarbij rekening met het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van Economisch Recht en de deontologische regels. Meer info vindt u op oca.ligeca.be/nl/

Informatie dienstverlening was last modified: maart 12th, 2021 by MR