Nieuwe wetgeving strenger voor het innen van schulden bij consumenten

20 maart 2024 MR 0 Comments

Invorderen van schulden bij consumenten vanaf 1 september 2023 moeilijker!

Vanaf 1 september 2023 worden ondernemers geconfronteerd met nieuwe uitdagingen bij het invorderen van schulden bij consumenten. De recent goedgekeurde wetgeving, die werd aangenomen door het federaal parlement, heeft als doel om consumenten beter te beschermen tegen agressieve incassopraktijken. Hoewel dit een positieve ontwikkeling is voor consumenten, brengt het ook complicaties met zich mee voor bedrijven die openstaande facturen proberen te innen.

Impact van nieuwe regels: langere wachttijd en financiële impact voor ondernemers

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • een verplichte, kosteloze betalingsherinnering;
  • een verplichte wachttermijn van 14 dagen voordat rente of boetes kunnen worden toegepast;
  • een beperking van de interesten en andere kosten, in het bijzonder een plafond (maximum) voor schadebedingen.

Daarnaast heeft de nieuwe wetgeving ook gevolgen voor de incassopraktijken zelf en worden bepaalde praktijken verder aan banden gelegd.

Ondernemers moeten nu nog voorzichtiger zijn in hun benadering van consumenten, om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de striktere wettelijke vereisten. Het is als ondernemer van groot belang om juridisch advies in te winnen om eventuele risico’s en mogelijke sancties te voorkomen en uw algemene voorwaarden en/of standaardovereenkomsten aan te passen.

Veranderingen in de wet kunnen het innen van schulden bemoeilijken voor bedrijven

De bescherming van consumenten staat centraal in deze wetswijziging, maar het is belangrijk om te erkennen dat dit ook gevolgen heeft voor bedrijven. Het invorderingsproces kan gecompliceerder worden en er kunnen meer obstakels ontstaan bij het innen van schulden. Het is essentieel voor ondernemers om zich bewust te zijn van deze veranderingen en tijdig de nodige aanpassingen door te voeren.

RVC Advocaten, gevestigd in Turnhout, Antwerpen, begrijpt de uitdagingen waarmee ondernemers worden geconfronteerd bij het invorderen van schulden bij consumenten. Onze deskundige advocaten zijn volledig op de hoogte van de nieuwe wetgeving en staan klaar om u juridisch advies op maat te bieden. Neem contact met ons op voor professioneel advies en ondersteuning bij het invorderingsproces.

Nieuwe wetgeving strenger voor het innen van schulden bij consumenten was last modified: maart 20th, 2024 by MR