Bescherming ondernemingen verlengd tot 17 juni 2020

14 mei 2020 MR 0 Comments

De regering nam op 24/04/2020 met het KB nr. 15 een beslissing om in het kader van de SARS-CoV-2-pandemie ondernemingen te beschermen tegen hun schuldeisers.

Deze maatregelen werden op 13 mei 2020 verlengd tot 17 juni 2020 (B.S. 13/05/2020, editie 2).

De maatregelen voorzien onder meer een verbod tot het leggen van beslag op de goederen van de onderneming (uitgezonderd onroerend beslag). U vindt het oorspronkelijke KB hier.

Faillissementen kunnen enkel nog worden uitgesproken als de onderneming zelf de boeken neerlegt. De verplichting om aangifte te doen van staking van betaling is opgeschort zolang de maatregel duurt.

Belangrijk aandachtspunt is dat de verplichting om tijdig te betalen daarmee niet is opgeschort en dat ook zonder beperking interesten en schadevergoeding verschuldigd zijn als er te laat wordt betaald. Enkel de mogelijkheden om gedwongen uit te voeren zijn beperkt.

De volledige tekst van het K.B. inclusief de motivering en de opmerkingen van de Raad van State vindt u hier.

Intussen is er een nieuw wetgevend initiatief om ook quasi alle gerechtelijke uitvoeringen bij particulieren te schorsen.

Een ontwerptekst werd reeds goedgekeurd in de commissie Justitie op 12/05/2020. De Parlementaire fiche van dit wetsvoorstel vindt u hier. De tekst voorziet in een schorsing t.e.m. 17 juni 2020. Voor de goede orde: deze tekst werd nog niet aangenomen in de plenaire vergadering.

Bescherming ondernemingen verlengd tot 17 juni 2020 was last modified: mei 14th, 2020 by MR