Michiel Roets

Michiel Roets

Mr. Michiel Roets

Hoofdkantoor: Turnhout | bijkantoor: Antwerpen

Mr. Michiel Roets heeft een ruime ervaring in bouwgeschillen en vastgoedrecht en dit zowel in de publieke als in de private sfeer.

U kunt hem daarnaast raadplegen over bijzondere overeenkomsten (koop, (handels)huur,…), dienstenovereenkomsten, handelszaken en invorderingen, economische zaken, consumentenbescherming, algemene fiscale problemen, vennootschappen, faillissementen en reorganisaties, beslag en uitvoering van vonnissen.

Binnen zijn praktijkgebieden staat hij u bij in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en kunt u bij hem terecht voor adviesverlening, het samenstellen van uw dossier en/of de redactie op maat van overeenkomsten of algemene voorwaarden.

Vanuit zijn mandaat als praktijkassistent bij de Universiteit Gent is ook zijn kritische, academische engagement verzekerd. In combinatie met een constante inzet op bijscholing, houdt hij zo blijvend voeling met de nieuwste evoluties in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer binnen zijn vakgebieden.

In 2018 werd hij opgenomen op de lijst van curatoren bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen. Hij wordt aangesteld als vereffeningsdeskundige en herstructureringsdeskundige door de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Op 18 september 2022 werd hij benoemd tot plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het kanton Zandhoven.

Talen: Nederlands, Frans, Engels

Beknopt curriculum

° Brugge, 1982

 • 2005: Universiteit Gent – Licentiaat/Master in de Rechten (onderscheiding)
 • 2002-2004: Universiteit Gent – juridisch Engels en juridisch Frans
 • 2009-2010: CBR – Postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar
 • 2015: PUC KUL – Juridische aspecten van vastgoed en ruimtelijke ordening
 • 2023: Postacademische Opleiding Bemiddeling UA (Nexus) en UGent (Gandaius)
 
 • 2005: FOD Justitie attaché-jurist DG Wetgeving
 • 2006-heden: advocaat Balie Provincie Antwerpen (voorheen Balie Turnhout)
 • 2013-heden: Universiteit Gent – praktijkassistent
 • 2013-heden: lid van het Instituut voor Financieel Recht (UGent)
 • 2018-heden: vereffeningsdeskundige (curator) en herstructureringsdeskundige bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout
 • september 2022-heden: plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Zandhoven
 
 • 2008-2012: bestuurslid Conferentie Jonge Balie Turnhout
 • 2013-2014: lid van de Raad van de Orde van de Balie Turnhout
 • 2010-2018: webmeester en IT-verantwoordelijke Balie Turnhout
 • 2010-2016: lid van de Commissie IT bij de OVB
 • 2016-2023: SPOC voor Balie Provincie Antwerpen bij COMMIT (OVB)
 
 • 2007: laureaat pleitwedstrijd Balie Turnhout
 • 2010: laureaat Zuidelijke Pleitwedstrijden Breda
 

Michiel Roets was last modified: september 28th, 2023 by MR